Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Forebyg problemer

Risikoen for dårlig lugt og stoppede afløb bliver meget mindre, hvis du vedligeholder bare en gang om året.

Se hvor dine kloakrør ligger

I kommunens byggesagsarkiv kan du med MitID eller NemID:

  • se brønde og (forhåbentlig også) dæksler
  • se hvordan brønde og rør er forbundet

Vandlåsen - undgå lugt og rotter

1. Hjælp vandet med at løbe bort, og minimer risikoen for lugt: Rens vandlåsen under dine håndvaske med knofedt - ikke kemikalier. De fleste på Frederiksberg bor i ejerlejlighed eller anden ejerbolig, og så har beboerne/ejerne selv ansvaret for at rense dem.

2. Hvis du har gulvafløb i kælderen, så sørg for at vandlåsen er fyldt med vand. Det gælder også, hvis du har andre vandlåse, der bruges sjældent. Så minimerer du risikoen for lugt og besøg af rotter i kælderen.

Sandfangsbrønden - undgå vand i kælderen 

3. Rens dine tagrender for blade.

4. Rens brønden for enden af alle nedløbsrør (tagvandsbrønd) og andre sandfangsbrønde for blade m.m., gerne om efteråret og også i foråret inden sommerens skybrud eller heftig regn. Brønden skal være fyldt med vand til lige over afgangsrøret. Så er brønden sandsynligvis tæt og fungerer godt.

Hvis du får vand ind i din kælder, kan det også skyldes, at der er hul på nedløbsrøret til brønden, på selve tagvandsbrønden eller på tagvandsledningen, der leder vandet væk fra tagvandsbrønden.

Samlebrønden - undgå at den stopper til

5. Undersøg alle brønde, der samler flere kloakrør (samlebrønde). De skal være tørre, eller der må kun være vand i bundrenden. Hvis brønden er fyldt med vand, eller vandet står stille, så tyder det på, at afgangsrøret er stoppet længere fremme (nedstrøms).


Tagvandsbrønd


Blade kan stoppe kloakken til


Kloakrenser

Find os her

facebook twitter inster