search
arrow_drop_down_circle

 Få fjernvarme - til ejeren og vvs'eren

Den er billig og miljørigtig - 99 % har det allerede


Du får fjernvarme i tre trin:

1.  Bestilling: Du bestiller først en leveringsaftale hos os på 38 18 50 00 eller service@frb-forsyning.dk. Aftalen underskrives af begge parter: Frederiksberg Forsyning og ejeren af ejendommen. Normal ekspeditionstid er ca. en uge. 

  • Efter leveringsaftalen er underskrevet, bliver du opkrævet en tilslutningsafgift. Afgiften er på 7.500 kr. samt et tillæg på 2,69 kr. pr. m². Priserne er inkl. moms. I nogle tilfælde fx ved kirker, sportshaller og industribygninger beregnes tilslutningsafgiften på baggrund af den installerede effekt.
  • Hvis din matrikel derimod i forvejen har fjernvarme, og du ønsker en ekstra stikledning (varmerør) -fx til en ekstra bygning på matriklen, så betaler du de faktiske omkostninger til stikledningen.

2.  Møde + varmerør: Frederiksberg Forsyning og ejeren -eller en repræsentant for ejeren- mødes på ejendommen og indgår en aftale om etablering af stikledning fra vejen og ind til ejendommen, bl.a. hvor og hvornår. Vi udfører arbejdet og afslutter med hovedafspærringsventiler i ejendommens varmerum. Vi reetablerer til samme standard som før arbejdet. Leveringstiden på stikledning er ca. 8 uger.

3.  Installation: Så skal anlægget installeres. Her har du tre muligheder:

  • Du abonnerer på et anlæg hos os. Vi installerer og vedligeholder anlægget. Og du slipper for en stor udgift her og nu.
  • Du køber dit eget anlæg gennem os. Samme proces som herunder.
  • Du køber dit eget anlæg. Og ejendommens vvs'er anmelder først det planlagte arbejde til os på tilmeldingsblanketten. Så installerer vvs'eren varmeanlæg og rør til hovedafspærringsventiler. Når arbejdet er udført, færdigmelder vvs'eren - og vi syner og godkender installationen.

Så åbner vi for varmen. Måleren monteres af os - en til to dage efter at anlægget er sat i drift.

Få jævn varme i alle rum.

Tilmeldingsblanket (til vvs'er)
Abonnér på et anlæg

Priser på fjernvarme
Leveringsbestemmelser

Bestil fjernvarme

Få en leveringsaftale: Kontakt os på hovednummeret 38 18 50 00 eller på service@frb-forsyning.dk

Kurser i varmeanlæg

Mest for varmemestre / driftsansvalige  
hos fx Teknologisk Institut

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?