search
arrow_drop_down_circle

Få fjernvarme - til ejeren og vvs'eren

Den er billig og miljørigtig - 99 % har det allerede


Hvis du ønsker at søge om energitilskud, er det vigtigt, at du starter med at søge om det, inden du søger om at få fjernvarme.

Du får fjernvarme i tre trin:

1a.  Bestilling
Du bestiller først ved at udfylde formularen her. Aftalen underskrives af begge parter: Frederiksberg Forsyning og ejeren af ejendommen. Normal ekspeditionstid er ca. en uge. 

Efter leveringsaftalen er underskrevet, bliver du opkrævet en tilslutningsafgift. Afgiften er på 7.500 kr. samt et tillæg på 2,69 kr. pr. m². Priserne er inkl. moms. I nogle tilfælde fx ved kirker, sportshaller og industribygninger beregnes tilslutningsafgiften på baggrund af den installerede effekt.

Hvis din matrikel derimod i forvejen har fjernvarme, og du ønsker en ekstra stikledning (varmerør) -fx til en ekstra bygning på matriklen, så betaler du de faktiske omkostninger til stikledningen.

1b. Betingelser for energibesparelse
Når ejendommen bliver tilsluttet til fjernvarmenettet, realiseres energibesparelser for ændret varmeforsyning. Energibesparelserne kan indberettes til Energistyrelsen efter gældende regler for energiselskabernes energispareforpligtigelse. Frederiksberg Forsyning A/S opnår som en del af aftalen om tilslutning til fjernvarmenettet eneretten til at indberette besparelserne. Retten til energibesparelserne kan ikke overdrages til tredjepart.

Vi bruger oplysninger om ejendommens nuværende varmekilde og varmeforbrug til at fastsætte størrelsen af tilskud til dig i forbindelse med, at vi får indberetningsretten. Kontakt os for at høre nærmere om, hvilket tilskud vi kan tilbyde i det konkrete tilfælde.

2.  Møde + varmerør
Frederiksberg Forsyning og ejeren -eller en repræsentant for ejeren- mødes på ejendommen og underskriver en aftale om at etablere stikledning fra vejen og ind til ejendommen, bl.a. hvor og hvornår.
Vi udfører arbejdet og afslutter med hovedafspærringsventiler i ejendommens varmerum. Vi reetablerer til samme standard som før arbejdet. Vi begynder arbejdet senest 6 uger efter at aftalen er underskrevet.

3.  Installation
Så skal anlægget installeres. Her har du tre muligheder:

  • Du abonnerer på et anlæg hos os. Vi installerer og vedligeholder anlægget. Og du slipper for en stor udgift her og nu.
  • Du køber dit eget anlæg gennem os. Samme proces som herunder.
  • Du køber dit eget anlæg. Og ejendommens vvs'er anmelder først det planlagte arbejde til os på tilmeldingsblanketten. Så installerer vvs'eren varmeanlæg og rør til hovedafspærringsventiler. Når arbejdet er udført, færdigmelder vvs'eren - og vi syner og godkender installationen.

Så åbner vi for varmen. Måleren monteres af os - en til to dage efter at anlægget er sat i drift.

Få jævn varme i alle rum.

Tilmeldingsblanket (til vvs'er)
Abonnér på et anlæg

Priser på fjernvarme
Leveringsbestemmelser

Bestil fjernvarme

Udfyld formularen her

Kurser i varmeanlæg

Mest for varmemestre / driftsansvalige - hos fx  
Teknologisk Institut

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?