Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Hvorfor Klimatilpasning?

Vi skal forberede os på en situation med væsentligt større mængder og mere intensiv nedbør, og målet er at gøre byen robust overfor dette ved at gennemføre en lang række klimatilpasningsprojekter. 
 
Målsætningen for klima- og skybrudssikringen på Frederiksberg er fastsat i Frederiksberg Kommunes Klimatilpasningsplan og i skybrudskonkretiseringsplanerne for hhv. Frederiksberg Øst og Frederiksberg Vest.

Der skal anlægges klimasikringsprojekter, der tilsammen kan håndtere 254.000 m3 regnvand og mindst 30 % af den regn, der falder, skal være afkoblet fra kloaksystemet inden for en 30-årig periode. Projekterne kommer til at spille sammen med byens kloaksystem. Som ansvarlige for kloakken har vi et tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune om klimatilpasningen.

Når man gennemfører klimatilpasning i byer, er der en unik mulighed for også at forbedre de byrum, som bliver klimatilpasset. Derfor er der en ambition om at udforme løsninger, der udover at håndtere regnvand, også kan bibringe byen attraktive områder. 

Samarbejde med private en del af løsningen
Der skal laves projekter, som udvider kloakkerne, som udnytter kommunale arealer, og endelig er der også behov for, at borgerne på Frederiksberg indgår i samarbejder om klimatilpasningsprojekter.

Under alle omstændigheder skal man som ejer af en ejendom sørge for, at ejendommen kan modstå 10 cm vand i skel - det vil i mange tilfælde være op ad facaden. Se mere på siden Skybrud - det kan du gøre.

Vi skal undgå situationen fra 2011
I forbindelse med skybruddet juli 2011 blev store dele af København og Frederiksberg ramt af omfattende oversvømmelser, der medførte store problemer for infrastrukturen i det meste af indre København og Frederiksberg. Der stod visse steder op til en halv meter vand i gaderne, og mange boliger og butikker fik alvorlige vandskader. Da vandet kom op af kloakken, fordi denne ikke havde kapacitet til de vandmængder, der faldt, udgjorde situationen også en sundhedsfare.
Frederiksbergborgerne alene fik ødelagt værdier i milliardklassen, og selvom mange husejere er forsikret mod oversvømmelser, kan alle værdier ikke gøres op i penge, og derudover stiger forsikringspræmierne i takt med at forsikringskunderne i stigende grad anmelder skybrudsskader og værditab

Frederiksberg Kommunes information om skybrudsprojekter

Kontakt os

Lindevangsparken er et af de områder, der er klimatilpasset

Videoer

Kom med os rundt på Frederiksberg og hør om de mange klimaløsninger, den indeholder.

Samarbejde ud over kommunegrænsen
Frederiksberg Forsyning og kommune har samarbejder om klimatilpasning, der rækker ud over kommunegrænsen. Det gælder bl.a. Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, Valby Skybrudstunnel og Harrestrup Å. Sidstnævnte er et samarbejde mellem ti kommuner om at klimatilpasse oplandet til Harrestrup Å.

Vi skal undgå situationer som under skybruddet i 2011.

Find os her

facebook twitter inster