search
arrow_drop_down_circle

Hvorfor Klimatilpasning?

Vi skal i de kommende år forberede os på en situation med væsentligt mere og intensiv nedbør, og målet er at gøre byen robust overfor dette ved at gennemføre en lang række klimatilpasningsprojekter.
 
Målsætningen for klima- og skybrudssikringen på Frederiksberg er fastsat i Frederiksberg Kommunes Klimatilpasningsplan og i skybrudskonkretiseringsplanerne for hhv. Frederiksberg Øst og Vest.

Når man gennemfører klimatilpasning i byer, er der en unik mulighed for også at forbedre de byrum, som bliver klimatilpasset. Derfor er der en ambition om at udforme løsninger, der udover at håndtere regnvand, også kan bibringe byen attraktive områder. 

Samarbejde med private en del af løsningen
Arbejdet med at klimatilpasse byen er dyrt og tidskrævende. Der skal laves projekter, som udvider kloakkerne, som udnytter kommunale arealer, og endelig er der også behov for, at borgerne på Frederiksberg håndterer en del af regnvandet selv. 

Vi skal undgå situationen fra 2011
I forbindelse med skybruddet juli 2011 blev store dele af København og Frederiksberg ramt af omfattende oversvømmelser, der medførte store problemer for infrastrukturen i det meste af indre København og Frederiksberg. Der stod visse steder op til en halv meter vand i gaderne, og mange boliger og butikker fik alvorlige vandskader. Da vandet kom op af kloakken, fordi denne ikke havde kapacitet til de vandmængder, der faldt, udgjorde situationen også en sundhedsfare.
Frederiksbergborgerne alene fik ødelagt værdier i milliardklassen, og selvom mange husejere er forsikret mod oversvømmelser, kan alle værdier ikke gøres op i penge, og derudover stiger forsikringspræmierne i takt med at forsikringskunderne i stigende grad anmelder skybrudsskader og værditab

Frederiksberg Kommunes information om skybrudsprojekter

Kontakt os

Grøndalen er et af de områder, der er klimatilpasset

Vi skal undgå situationer som under skybruddet i 2011.

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?