search
arrow_drop_down_circle

Hvem reparerer hvad?

Størrelsen af reparationen afgør, hvem du skal kontakte


Hvis du vil have uddybet denne side - så kontakt os på service@frb-forsyning.dk

Reparation i bygningen

VVS-firmaer rådgiver, finder fejl og laver reparationer på afløbssystemet inde i bygningen.

Reparation af brønd og rør udendørs

I en typisk ejendom fungerer/ transporteres kloakvandet kun ved hjælp af tyngdekraften. Hvis du har en pumpebrønd, er det bedst at indgå en serviceaftale med en kloakmester om vedligeholdelse.
Kloakmesterfirmaer rådgiver, finder fejl og laver mindre reparationer på kloakker i jorden. Kloakmesteren anmelder reparationer til Frederiksberg Kommunes afdeling: By, Byggeri og Ejendomme.
Mere omfattende renoveringer eller ombygning udføres som projekter af rådgivende ingeniører. De skal godkendes ved en byggesagsbehandling samme sted i kommunen. Se mere hos kommunen

Få lagt kloakrør ind på din grund

Nyt rør, midlertidigt rør, afkobling af rør - eller afkobling af regnvand. Udfyld formularen

Større renoveringer og nybyggeri

Først projekterer en rådgivende ingeniør arbejdet. Herefter udføres arbejdet af en kloakmester, et vvs-firma eller et større entreprenørfirma indenfor kloakområdet.
De større entreprenørfirmaer råder over udstyr, som kan renovere uden omfattende opgravning - med den såkaldte ”no dig”-metode. Dette gælder til dels også inde i bygninger. Se No Dig - kontrolordninger  

Tv-inspektion af kloaknettet

Tv-inspektionsfirmaer sender et tv-kamera gennem kloaknettet og vurderer bagefter. Ofte hjælper andre rådgivere med at vurdere optagelserne. Se Danske Tv-Inspektionsfirmaers Kontrolordning 

Rensning af brønde, spuling af rør, tv-inspektion og reparationer

Større kloakservicefirmaer tilbyder alt fra spuling og tv-inspektion til reparationer, men rådgiver ofte ikke så meget. Så jo mere ejeren eller foreningen selv forstår, jo bedre.

Få flere gode råd

Fx her hos BoliusFoto: Frederiksbergs kloak
Vi renoverer de store hovedkloakker.

Giv os et praj ved oversvømmelser

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?