Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Analyse vil afgøre bygassens fremtid

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med, at Frederiksberg Forsyning er gået i gang med en omfattende analyse, der skal afgøre bygassens fremtid på Frederiksberg.
Kan du ikke finde svar nedenfor, er du velkommen til at kontakte os på service@frb-forsyning.dk 

Hvad kommer der til at ske ?
Vi sætter en omfattende analyse af bygasselskabet i gang. 

Hvorfor sætter I en analyse i gang? 
De seneste 10 år er antallet af kunder faldet med 40 procent, og vi forventer, at tendensen fortsætter. Over tid vil der være færre og færre kunder til at betale for at vedligeholde et gammelt, og derfor dyrt ledningsnet. At udføre en en 360 graders analyse er første skridt på vej mod at afgøre bygassens fremtid.

Hvad kommer der til at ske?
Vi ved ikke, hvad udfaldet af analysen bliver. Det nærmeste, vi kan komme et svar er, at alt fra en økonomisk bæredygtig fortsat drift til en kontrolleret hel eller delvis afvikling kan komme på tale. Skulle det sidste blive en realitet, er vurderingen, at tidshorisonten bliver relativt lang.

Uanset hvad udfaldet bliver, kommer størstedelen af bygaskunderne ikke til at mærke ændringer i forsyningen – hverken nu eller de næste par år, måske mere.

Der kan være undtagelser. Bliver forsyningen bedt om at fjerne en gasledning for at gøre plads til nyanlæg, så vil ledningen sandsynligvis ikke blive omlagt. En omlægning er en tung investering, der ikke harmonerer med den nuværende situation, hvor bygassens fremtid er ved at blive afklaret. Det vil i så fald betyde et farvel til bygas for de kunder, der hidtil har været forsynet fra ledningen. Skulle det ske, vil vi have tæt dialog med de berørte kunder.

Hvornår melder I ud, hvad der kommer til at ske?
Vi forventer at kunne melde ud om bygassens fremtid i starten af 2024.

Jeg står over for at få etableret et gasstik - hvad nu?
Vores anbefaling til kunder, der som dig ønsker at etablere et gasstik, er at du potentielt afventer beslutningen om bygassens fremtid.

Der ligger ingen skjult agenda bag anbefalingen. Den tager udelukkende udgangspunkt i et ønske om at sikre borgere og erhvervsliv et så højt informationsniveau som muligt, og give dig mulighed for at vente med at etablere et gasstik, til analysen af gasselskabet foreligger.

Jeg ønsker ikke længere at have gas - hvad skal jeg gøre?
Proceduren er helt som den plejer. Det normale er, at du bestiller en vvs’er til at tage måleren ned og aflevere den hos os. Du kan læse mere nederst på siden Flere gaspriser.

Er I ikke forpligtede til at forsyne byen med bygas?
Hvis beslutningen bliver at lukke helt eller delvist, så er det i overensstemmelse med vores leveringsbestemmelser, hvor der står:

"3.2.1 Selskabet er til enhver tid berettiget til at afbryde forsyningen – midlertidigt såvel som permanent."

Du finder vores leveringsbestemmelser for gas på hjemmesiden.

Kan I ikke finde pengene til at drive gasforsyning et andet sted?
Hvad angår at drive gasforsyning er vi underlagt hvile i sig selv-princippet. Selskabet må hverken generere overskud eller underskud. Vi skal kunne drive bygasforsyningen med de indtægter, vi får via taksterne.

Jeg vil gerne klage?
Klager skal sendes til vores Kundeservice.

Link til pressemeddelelse (fra 3.maj 23)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kundeservice på mail.

Du kan også ringe 38 18 50 00 i vores åbningstid

 

Find os her

facebook twitter inster