Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Analyse indgår i det grundlag, bygassens fremtid afgøres på

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med, at Frederiksberg Forsyning er i gang med at udføre en omfattende analyse, der indgår i det grundlag, Frederiksberg-bygassens fremtid afgøres på.
Kan du ikke finde svar nedenfor, er du velkommen til at kontakte os på service@frb-forsyning.dk 

Hvorfor satte I en analyse i gang? 
De seneste 10 år er antallet af kunder faldet med 40 procent, og vi forventer, at tendensen fortsætter. Over tid vil der være færre og færre kunder til at betale for at vedligeholde et gammelt, og derfor dyrt ledningsnet. Den 360 graders analyse var første skridt på vej mod at afgøre bygassens fremtid.

Hvad kommer der til at ske?
Præcis hvad der kommer til at ske, er for tidligt at melde ud. Det er vores bestyrelse, der tager den endelige beslutning. Uanset hvad beslutningen bliver, er vurderingen, at tidshorisonten bliver relativt lang.

Størstedelen af bygaskunderne kommer ikke umiddelbart til at mærke ændringer i forsyningen  – hverken nu eller de næste par år, måske mere.

Der kan være undtagelser. Bliver forsyningen bedt om at fjerne en gasledning for at gøre plads til nyanlæg, så vil ledningen sandsynligvis ikke blive omlagt. En omlægning er en tung investering, der ikke harmonerer med den nuværende situation, hvor bygassens fremtid er ved at blive afklaret. Det vil i så fald betyde et farvel til bygas for de kunder, der hidtil har været forsynet fra ledningen. Skulle det ske, vil vi have tæt dialog med de berørte kunder.

Hvornår melder I ud, hvad der kommer til at ske?
Vi forventer at kunne melde ud om bygassens fremtid i løbet af 2024. Da vi gik i gang med arbejdet i 2023, var det vores forventning, at arbejdet ville være færdigt i første kvartal 2024, men analysearbejdet trækker længere ud end først antaget.

Jeg står over for at få etableret et gasstik - hvad nu?
Vi sætter etableringen af nye gasstik i bero, indtil der foreligger en beslutning om bygassens fremtid - det vil altså sige, at vi pt. ikke etablerer nye gasstik. Det gør vi, fordi vi ønsker at agere økonomisk ansvarligt i perioden frem til, at der bliver truffet en beslutning om bygassens fremtid.

Jeg ønsker ikke længere at have gas - hvad skal jeg gøre?
Proceduren er helt som den plejer. Det normale er, at du bestiller en vvs’er til at tage måleren ned og aflevere den hos os. Du kan læse mere nederst på siden Flere gaspriser.

Jeg ønsker ikke længere at have gas. Skal jeg betale for at blive fraskåret, hvis det ender med I lukker for bygassen?
Der er endnu ikke truffet beslutning om Frederiksberg Bygas’ fremtid. Proceduren for fraskæringer er, som den plejer, og som den fremgår af vores leveringsbestemmelser.

Skulle der blive taget beslutning om, at Frederiksberg Bygas lukker, vil tidshorisonten for lukning blive relativt lang. På den baggrund vil der ikke umiddelbart blive ændret ved proceduren.

Vær i øvrigt opmærksom på, at Frederiksberg Bygas drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket vil sige, at forsyningsselskabet ikke må tjene penge på at drive forsyningsvirksomhed. Udgifter og indtægter skal balancere og indtægterne kommer via de takster, som kunderne betaler. Hvis vi fraviger leveringsbestemmelserne nu og lader en kunde slippe for at betale for fraskæring, kommer de resterende kunder derfor til at betale regningen.

Du kan læse mere på siden Opsigelse af abonnement eller lukning (fraskæring)

Er I ikke forpligtede til at forsyne byen med bygas?
Hvis beslutningen bliver at lukke helt eller delvist, så er det i overensstemmelse med vores leveringsbestemmelser, hvor der står:

"3.2.1 Selskabet er til enhver tid berettiget til at afbryde forsyningen – midlertidigt såvel som permanent."

Du finder vores leveringsbestemmelser for gas på hjemmesiden.

Kan I ikke finde pengene til at drive gasforsyning et andet sted?
Hvad angår at drive gasforsyning er vi underlagt hvile i sig selv-princippet. Selskabet må hverken generere overskud eller underskud. Vi skal kunne drive bygasforsyningen med de indtægter, vi får via taksterne.

Jeg vil gerne klage?
Klager skal sendes til vores Kundeservice.

Link til pressemeddelelse (fra 3.maj 23)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kundeservice på mail.

Du kan også ringe 38 18 50 00 i vores åbningstid

 

Find os her

facebook twitter inster