Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Lindevangsparken - et værn mod oversvømmelse

Vi forventer øgede regnmængder. Lindevangsparken og Sløjfen er eksempler på områder, som indeholder klimatilpasningsanlæg, der indgår i den overordnede klimatilpasning af Frederiksberg og på den måde er med til at aflaste kloakkerne i lokalområdet.

Klimatilpasningen består af fem forbedringer

1.  Nye rør under vejene opsamler regnvandet (Wilkensvej, Malthe Bruuns Vej, C.T. Barfoeds Vej, Ved Lindevangen og på P.G. Ramms Allé). Regnvandet er altså ikke blandet med kloakvand, når det når overfladen i parken.

2.  Kilden udspringer i cirkel-bassinet med planter - det ligger på stien langs Grøften. I bassinet bliver vandet renset af et naturligt jordmedie - og løber så ned i Grøften.

3.  Grøften løber langs vejen 'Ved Lindevangen'. Grøften er et regnbed med frugttræer, målepæle og hoppesten. Herefter løber vandet videre til Scenen.

4.  Scenen ligger i bunden af en stor skål/fordybning i plænen og udgør et forsinkelsesbassin på overfladen, hvor vandet delvist kan nedsive eller tømmes tilbage til kloakken. Under skålen ligger en faskine, som kan tage de mindre regnmængder, før vandet kommer op på Scenen. Og så kan scenen bruges til rulleskøjteløb, dans, teater, musik og meget mere.

5.  Sløjfen på Peter Bangs Vej er også blevet klimatilpasset med et kæmpe underjordisk forsinkelsesbassin, lige som sænkningen i pladsen også udgør et overfladebassin. Pladsen har fået vandkunst og springvand, der er omkranset af en spiralformet siddemur - en sløjfe.

Se den animerede film om klimatilpasning i Lindevangsparken.


Fakta

  • Lindevangsparken er fra 1932 og blev fredet i 1960. Den er den ældste i Frederiksberg Kommune og er med 33.000 m² også den største. Frederiksberg Have og Søndermarken er større, men tilhører staten og administreres af Slots og Ejendomsstyrelsen.
  • Projektet blev færdigt 2015 i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning, Frederiksberg Boligfond og VANDPLUS. Rådgivere var NIRAS og Marianne Levinsen Landskab.

Fotos: Arbejdet skrider frem

Regnvandet fra området omkring parken kommer op i plantebedet - 'kildens udspring' - og løber ned i Grøften.

Grøften med trædesten, æbletræer, solbærbuske og græsser. Grøften forsinker og nedsiver regnvandet.

Hvis grøften er fuld, fx under et kraftigt skybrud, løber vandet videre til fordybningen i græsplænen midt i parken. Bunden er en scene til rulleskøjteløb m.m.

Regnvandet forsinkes i et underjordisk bassin på Sløjfen.

Fra åbningen

Grøften med trædesten, æbletræer, solbærbuske og græsser. Grøften forsinker og nedsiver regnvandet.


 
Når grøften er fuld, fx under et skybrud, løber vandet videre til fordybningen i græsplænen midt i parken.
 
Sløjfen: Regnvandet forsinkes i et underjordisk bassin. Under et kraftigt skybrud forsinkes vandet også over jorden. Den er omkranset af en spiralformet siddemur - en sløjfe.
Pladsen er også blevet opgraderet med vandkunst og træer.

Så kom et skybrud forbi!
Den 16. juni 2016 faldt der over 50 mm regn på kort tid.
Vandet løb fra vejene ned i regnvandsledningen under Finsensvej. Herefter gjorde anlæggene i parken nøjagtig det, de skulle.

Grøften.

Scenen blev omdannet til en lille sø.

Sløjfen blev også til en lille sø. Fotografen blev meget våd, men i godt humør. 

Almindeligt vådt efterår