Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Anbefaling: Sluk for det lokale blødgøringsanlæg

I samarbejde med Frederiksberg Kommunes miljømyndighed opfordrer vi til, at der slukkes for lokale blødgøringsanlæg baseret på ionbytning, da der nu er blødgjort vand fra Frederiksbergs nye vandværk i hanerne.

De fordele, du kender som kunde med eget blødgøringsanlæg, kan du nu opleve med det vand, du får leveret fra Frederiksberg Forsyning. Det er fordele som fx 

  • mindre tilkalkede fliser, kummer og kedler
  • reduceret brug af rengøringsmidler, vaskemiddel, sæbe og hårprodukter
  • længere levetid for vandforbrugende husholdningsmaskiner. 

Overskridelse af grænseværdien for natrium
Det anbefales at slukke for lokale blødgøringsanlæg baseret på ionbytning, hvis vandet skal bruges til at drikke eller til madlavning. Disse anlæg er karakteriseret ved, at der tilsættes salt. Hvis anlægget ikke slukkes, kommer indholdet af natrium til at overskride grænseværdien.

Som et resultat af blødgøringsprocessen stiger drikkevandets indhold af natrium fra intervallet 20 – 60 mg/l til intervallet 120 – 160 mg/l. 
Grænseværdien for natrium på Frederiksberg sat til 165 mg/l *), og den bliver overskredet, hvis man vil blødgøre yderligere.

For hver gang man blødgør med en hårdhedsgrad, stiger natriumindholdet med 8-9 mg/l.

Hvis vandet fra det lokale blødgøringsanlæg bruges til arbejdsprocesser, der ikke involverer, at man drikker det eller bruger det i madlavning, er der selvsagt ingen sundhedsrisiko. 

Ionbytningsanlæg med by-pass skal have ny indstilling for at overholde grænseværdien for natrium. 

Vi anbefaler, at du kontakter din leverandør, hvis du er i tvivl om, hvordan du indstiller anlægget. 

Natrium er et grundstof og udgør ca. 40 % af bordsalt (NaCl). De resterende 60 % udgøres af klor. For stort indtag af natrium kan udgøre en sundhedsrisiko for sårbare grupper.

Forøget risiko for korrosion i vandinstallationer
Forøget risiko for korrosion i vandinstallationer er en anden årsag til, at vi anbefaler at slukke det lokale blødgøringsanlæg.
Det hårde vand resulterer i markante kalkbelægninger. Med det blødgjorte vand bliver kalkindholdet justeret til ligevægt, men minimeres kalkindholdet yderligere i lokale blødgøringsanlæg, kan vandet blive kalk-aggressivt og det vil forøge risikoen for korrosion, altså at vandrørene med tiden bliver utætte. Den risiko er størst i installationer udført i støbejern, sort stål, og varmt galvaniseret stål og i installationer for varmt brugsvand. 

*) Vi har tidligere skrevet, at grænseværdien er på 175 mg/l. Det er den nationale grænseværdi, som af Frederiksbergs miljømyndighed er skærpet til 165 mg/l. Vi beklager forvirringen.