Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Anbefaling: Sluk for det lokale blødgøringsanlæg

I samarbejde med Frederiksberg Kommunes miljømyndighed opfordrer vi til, at der slukkes for lokale blødgøringsanlæg baseret på ionbytning, når det blødgjorte vand fra Frederiksbergs nye vandværk er en realitet.

Overskridelse af grænseværdien for natrium
Det anbefales at slukke for lokale blødgøringsanlæg baseret på ionbytning, hvis vandet skal bruges til at drikke eller til madlavning. Hvis anlægget ikke slukkes, kommer indholdet af natrium til at overskride grænseværdien.

Som et resultat af blødgøringsprocessen stiger drikkevandets indhold af natrium fra intervallet 20 – 60 mg/l til intervallet 120 – 160 mg/l. 
Et blødgøringsanlæg baseret på ionbytning forøger indholdet af natrium med 80 – 90 mg/l.
Grænseværdien for natrium er på 175 mg/l, og den bliver overskredet, hvis anlægget ikke slukkes.

Natrium er et grundstof og udgør ca. 40 % af bordsalt (NaCl). De resterende 60 % udgøres af klor. For stort indtag af natrium kan udgøre en sundhedsrisiko for sårbare grupper.

Hvis vandet fra det lokale blødgøringsanlæg bruges til arbejdsprocesser, der ikke involverer, at man drikker det eller bruger det i madlavning, er der selvsagt ingen sundhedsrisiko.

Ionbytningsanlæg med by-pass skal have ny indstilling for at overholde grænseværdien for natrium.  

Forøget risiko for korrosion i vandinstallationer
Forøget risiko for korrosion i vandinstallationer er en anden årsag til, at vi anbefaler at slukke det lokale blødgøringsanlæg.
Det hårde vand resulterer i markante kalkbelægninger. Med det blødgjorte vand bliver kalkindholdet justeret til ligevægt, men minimeres kalkindholdet yderligere i lokale blødgøringsanlæg, bliver vandet i rørene kalk-aggressivt og det vil forøge risikoen for korrosion, altså at en kemisk  nedbrydning af metal går i gang. 
Den risiko er størst i installationer udført i støbejern, sort stål, og varmt galvaniseret stål og i installationer for varmt brugsvand.