search
arrow_drop_down_circle

Blødt vand på Frederiksberg?

Vandet på Frederiksberg har en hårdhedsgrad på 22-30 ºdH, dvs. det er hårdt vand.  Hårdhedsgraden er et udtryk for, hvor meget kalk, der er i vandet. Den bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.

Der findes ingen kvalitetskrav til hårdheden, og hårdt vand er ikke usundt, men det er skadeligt for installationer og apparater, der kalker til og får kortere levetid. Derfor er blødt vand bedre for miljøet. Og vores kunder har et udtrykt ønske om blødt vand.

Blødt vand er i planlægningsfasen

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at vi skal bygge et blødgøringsanlæg, så vi kan levere blødt vand til alle på Frederiksberg i løbet af 2021. 

Det er i første omgang en omkostning, men i det lange løb kan det betale sig, både for kunderne og for miljøet.

Hvad er fordelene ved blødt vand?

Vandkvaliteten og smagen ændrer sig ikke, men det giver en række fordele:

• Dine og vores installationer og varmtvandsanlæg bliver mere effektive - og får længere levetid.

• Dine rør bliver mindre tilkalkede, og mindre tilkalkede rør giver større vandtryk.

• Når du bruger mindre energi, så betyder det også et mindre CO2-udslip.

• Du bruger mindre tid på at fjerne kalk fra fx brusekabine, bruserhoved, elkedel og toilet.

• Du får blødere tøj efter vask - uden at du behøver at bruge tørretumbler eller skyllemiddel.

• Nogle oplever, at blødt vand er blidere ved hud og hår.

• På renseanlægget skal der fjernes mindre fosfor (fra rengøringsmidler og sæbe) fra spildevandet.

 (Kilde: HOFOR m.fl.)

Hvad koster det?

Den samfundsmæssige gevinst er på 1,5 kr. - 8,5 kr. pr. m3. Gevinsten er størst, hvor vandet er hårdest - fx på Frederiksberg.

Vores beregninger indikerer, at en gennemsnitsfamilie kan forvente en stigning på vandpriserne på 200-300 kr. årligt. Det skyldes især udgiften til blødgøringsanlægget.

Til gengæld vil en gennemsnitsfamilie typisk kunne spare ca. 500 kr. årligt ved bl.a. et lavere elforbrug, færre udgifter til rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler - samt ca. 50 % længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine.

Hvornår vil vandet være blødt?

Ifølge planen sker det i 2021.

Vi modtager ca. halvdelen af vores vand fra HOFOR, der også er gået i gang med at levere blødt vand. Vi kender ikke den eksakte tidsplan for, hvornår alt det vand, vi får leveret fra HOFOR, er blødt, men der vil gå en årrække. Derfor har vi valgt at blødgøre vandet fra HOFOR sammen med vores eget. 

Hvordan blødgøres vandet?

Ved pelletmetoden fjernes kalken ud af vandet ved hjælp af lud, der hæver pH-værdien, så kalken udfælder på finkornet sand. Det bliver til kalkpiller, der kan bruges i industrien, bl.a. til byggematerialer og hønsefoder. Når vandet har været gennem processen, tilsættes CO2, så pH-værdien bliver neutral igen. Så er vandet blevet blødt og kan derefter behandles på vandværket. Planen er at levere blødere vand på ca. 8-12 ºdH.

Hvad ønsker vores kunder?
I 2017 spurgte vi, om vi skulle investere i blødgøring af vandet på Frederiksberg. 

Ifølge undersøgelsen er kunderne meget enige om, at blødt vand giver en stor økonomisk og miljømæssig gevinst. De ønsker, at blødt vand bliver en realitet hurtigst muligt, også selv om vandprisen vil stige en smule.

Har I planer om at investere i jeres eget blødgøringsanlæg?
Hvis I ikke kan vente på blødt vand i 2021, overvejer I måske at få jeres eget blødgøringsanlæg.
Der er ikke krav om tilladelse, godkendelse eller tilsyn fra Frederiksberg Forsyning, men der er dog krav om, at I etablerer tilbagestrømssikring, hvis I bruger et blødgøringsanlæg med ionbytning eller andre metoder, der tilsætter kemikalier i vandbanen.
Der kan også være andre krav om tilladelser fra Frederiksberg Kommunes byggesagskontor.
Vi anbefaler, at leverandøren af blødgøringsanlægget garanterer, at drikkevands-kvalitetskravene overholdes, når blødgøringsanlægget er i drift.


Et kik gennem et meget tilkalket vandrør.

I blødgøringsanlægget fældes kalken på sand ved hjælp af lud, der hæver pH-værdien. Derefter tilsættes CO2, så pH-værdien bliver neutral igen.

Læs mere om Frederiksberg Vandværk og de forbedringer, der er gennemført i 2018

Fakta om Frederiksbergs vand

 

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?