search
arrow_drop_down_circle

Blødt vand på Frederiksberg?

Vandet på Frederiksberg har en hårdhedsgrad på 22-30 odH, dvs. det er hårdt vand.  Hårdhedsgraden er et udtryk for, hvor meget kalk, der er i vandet. Den bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.

Der findes ingen kvalitetskrav til hårdheden, og hårdt vand er ikke usundt, men det er skadeligt for installationer og apparater, der kalker til og får kortere levetid. Derfor er blødt vand bedre for miljøet. 

Blødt vand er i planlægningsfasen

Vi har undersøgt de tekniske muligheder for at blødgøre vandet på Frederiksberg. Bestyrelsen besluttede i 2017, at planlægge opførelsen af et blødgøringsanlæg, så vi kan levere blødt vand til Frederiksberg i 2021.

FAQ: Hvad er fordelene ved blødt vand?

Der er mange fordele både for dig og for miljøet:

  • Dine og vores installationer og varmtvandsanlæg bliver mere effektive - og får længere levetid.

  • Hvis dine rør er mindre tilkalkede, vil dit vandtryk være større

  • Du bruger mindre tid på at fjerne kalk fra bruserkabine, brusehoved, elkeddel, toilet m.m.

  • Du får blødere tøj efter vask - uden at du behøver at bruge tørretumbler eller skyllemiddel.

  • Nogle føler, at blødt vand er blidere ved hud og hår.

  • Vandkvaliteten og smagen ændrer sig ikke.

  • Når du bruger mindre energi, så betyder det også et mindre CO2-udslip.

  • På renseanlægget skal der fjernes mindre fosfor (fra rengøringsmidler og sæbe) fra spildevandet.

 (Kilde: HOFOR m.fl.)

Hvad ønsker kunderne?

I 2017 spurgte vi kunderne, om vi skulle investere i blødgøring af vandet på Frederiksberg. Det er i første omgang en omkostning for kunderne, men i det lange løb vil det kunne betale sig for kunderne og være til gavn for miljøet.

Ifølge undersøgelsen er kunderne meget enige om, at blødt vand giver en stor økonomisk og miljømæssig gevinst. De ønsker, at blødt vand bliver en realitet hurtigst muligt, også selv om vandprisen vil stige en smule.

Hvad koster det?

Den samfundsmæssige gevinst er på 1,5 kr. - 8,5 kr. pr. m3. Gevinsten er størst, hvor vandet er hårdest - fx på Frederiksberg.

Vores beregninger indikerer, at en gennemsnitsfamilie kan forvente en stigning på vandpriserne på 200-300 kr. årligt. Det skyldes især udgiften til blødgøringsanlægget.

Til gengæld vil en gennemsnitsfamilie typisk kunne spare ca. 500 kr. årligt ved: Et lavere elforbrug, færre udgifter til rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler - samt ca. 50 % længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine.

Hvordan blødgøres vandet?

Ved pelletmetoden fjernes kalken ud af vandet ved hjælp af lud, der nedsætter pH-værdien, så kalken udfælder på finkornet sand. Det bliver til kalkpiller, der kan bruges i industrien, bl.a. til byggematerialer og hønsefoder. Når vandet har været gennem processen, tilsættes CO2, så pH-værdien bliver neutral igen. Så er vandet blevet blødt og kan derefter behandles på vandværket. Planen er at levere blødere vand på ca. 16 ºdH fra 2021.

For at kunne levere blødt vand skal der etableres et blødgøringsanlæg, som grundvandet skal igennem, inden det fortsætter i den sædvanlige renseproces på vandværket.

Hvad skal der først bygges?

Det nuværende vandværk kan anvendes med små ændringer.

Selve blødgøringen skal ske i en ny bygning, som opføres til formålet, og der anlægges ledninger på matriklen mellem blødgøringsanlægget og det eksisterende vandværk.

Hvad med lokalplan og godkendelser?

Der kræves en række myndighedsgodkendelser og tilladelser for, at vi kan få lov til at bygge, bl.a.:

  • ændring af den eksisterende lokalplan, der ikke giver mulighed for udvidelse

  • tilladelse til at udføre en videregående vandbehandling i forhold til vandforsyningsloven.

Vi forventer at få disse tilladelser i løbet af 2018-2019.

Hvornår vil den anden halvdel af vandet være blødt?

Vi modtager ca. halvdelen af vores vand fra HOFOR, der er gået i gang med at levere blødt vand - i første omgang til Brøndby. HOFOR vil formentlig kunne levere blødt vand til Frederiksberg i 2024.

Har I planer om at investere i jeres eget blødgøringsanlæg?

Da vi ikke med sikkerhed kan sige, om og hvornår Frederiksberg får blødt vand, overvejer I måske jeres eget blødgøringsanlæg.

Der er ikke krav om tilladelse, godkendelse eller tilsyn fra Frederiksberg Forsyning, men der er dog krav om, at I etablerer tilbagestrømssikring, hvis I bruger et blødgøringsanlæg med ionbytning eller andre metoder, der tilsætter kemikalier i vandbanen.

Der kán være andre krav og tilladelser: Kontakt Frederiksberg Kommunes byggesagskontor.


Et kik gennem et meget tilkalket vandrør.

I blødgøringsanlægget fældes kalken på sand ved hjælp af lud, der nedsætter pH-værdien. Derefter tilsættes CO2, så pH-værdien bliver neutral igen.

Læs mere om Frederiksberg Vandværk og de forbedringer, der er gennemført i 2016

Fakta om Frederiksbergs vand

 

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?